Press "Enter" to skip to content

Telefonråd

Telefonråd.no er åpen frem til 31.12. Det blir ikke gjort endringer i denne perioden. Ny og videreutviklet versjon er tilgjengelig på legevaktindeks.no

Telefonråd er et beslutningsstøttesystem for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd og det faglige ansvaret for Medarbeiderråd. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Norsk indeks).

Les mer

Startkort fra Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Startkort

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.