Press "Enter" to skip to content

Telefonråd

Indeks oppdateres fortløpende etter ny digital utgave, revisjon 4.1

NYTT OPPSLAG! – Koronavirus – Covid-19

Telefonråd er et beslutningsstøttesystem for håndtering av pasienthenvendelser ved legevakter og allmennlegekontor.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd og det faglige ansvaret for Medarbeiderråd. Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Norsk indeks).

Les mer

Startkort fra Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Startkort

Comments are closed.