Press "Enter" to skip to content

Akutt forvirringstilstand

Viktige spørsmål

  • Hvordan oppfører pasienten seg?
  • Er pasienten urolig?
  • Hvordan svarer pasienten på spørsmål?
  • Orientert for tid og sted?
  • Hva har skjedd forut for forvirringen: Skade, sykdom (demens, diabetes), feber, inntak av medikamenter, narkotiske stoffer, alkohol?
  • Bruker pasienten medisiner?
  • Har dette skjedd før?

Artikler i dette kapittelet

Akutt forvirringstilstand P98
Intoksikasjon med medikamenter A84

Andre lenker

Cerebralt insult
Delirium tremens
Influensa
Lungebetennelse hos gamle
Lungebetennelse
Sepsis
Urinveisinfeksjon

 

Comments are closed.