Press "Enter" to skip to content

Akutt forvirringstilstand

Viktige spørsmål

  • Hvordan oppfører pasienten seg?
  • Er pasienten urolig?
  • Hvordan svarer pasienten på spørsmål?
  • Orientert for tid og sted?
  • Hva har skjedd forut for forvirringen: Skade, sykdom (demens, diabetes), feber, inntak av medikamenter, narkotiske stoffer, alkohol?
  • Bruker pasienten medisiner?
  • Har dette skjedd før?

Artikler i dette kapittelet

Akutt forvirringstilstand P98
Intoksikasjon med medikamenter A84

Andre lenker

Cerebralt insult
Delirium tremens
Influensa
Lungebetennelse hos gamle
Lungebetennelse
Sepsis
Urinveisinfeksjon

 

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.