Press "Enter" to skip to content

Akutt forvirringstilstand P98

Norsk indeks: 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet

Viktige spørsmål

  • Hvordan oppfører pasienten seg?
  • Er pasienten urolig?
  • Hvordan svarer pasienten på spørsmål?
  • Orientert for tid og sted?
  • Hva har skjedd forut for forvirringen: Skade, sykdom (demens, diabetes), feber, inntak av medikamenter, narkotiske stoffer, alkohol?
  • Bruker pasienten medisiner?
  • Har dette skjedd før?

Tiltak

  • Akutt forvirringstilstand vil som regel kreve tilsyn av lege raskt
  • Vurder behov for bistand av politiet (trussel om vold mv)

Mulige årsaker

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.