Press "Enter" to skip to content

Meslinger (morbilli) A71

Årsak

Meslingevirus. Småbarn vaksineres mot meslinger med MMR vaksine. Meslinger er nå meget sjelden i Norge.

Symptomer

  • Klassisk topuklet forløp med et forkjølelsesstadium/sårhet i øynene, deretter utslett som flyter sammen og brer seg over hele kroppen, også i munnen
  • Uvaksinerte får ofte høy feber

Smitte

  • Luftsmitte/dråpesmitte. Meget smittsom.
  • Inkubasjonstid 10–14 dager
  • Smittsom til 3–5 dager etter utbrudd av utslett
  • Barn med sikker diagnose bør ikke gå til barnehage/skole så lenge det er smittefare

Varsling

Ved mistanke eller påviste tilfeller skal kommunelegen varsles umiddelbart. Dersom kommunelegen ikke er tilgjengelig skal Folkehelseinstituttets Smittevernvakt varsles direkte på tlf 22 07 63 48 (døgnåpent).

Råd

  • Generelle råd som ved febersykdom
  • Pasienten skal til lege ved mistanke om meslinger
  • Det finnes ikke effektivt antiviralt middel mot morbillivirus
  • Antibiotika aktuelt ved sekundære bakterielle infeksjoner (mellomørebetennelse eller pneumoni)

Komplikasjoner

10–15 % får komplikasjoner med lungebetennelse, bronkitt eller øreverk. En meget sjelden gang opptrer en hjernebetennelse som komplikasjon (encefalitt)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.