Press "Enter" to skip to content

Vaksinereaksjoner A87

Norsk indeks: 08 Allergisk reaksjon

Generelt

 • Allergisk reaksjon på vaksiner er sjelden. De farligste allergiske reaksjonene kommer få minutter etter vaksinasjon. Derfor skal den vaksinerte vente på vaksinasjonsstedet med helsepersonell i minst 20 minutter etter vaksinasjonen.

Lette bivirkninger

 • Rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet er vanlig forekommende etter alle vaksiner; kan vare i noen dager.
 • 10 % av barn får lette symptomer som lett feber, gråt, utilpasshet eller manglende matlyst i 1-2 døgn. Feber over 39 grader er uvanlig.
 • Reaksjon på stikk og/eller smerte kan hos noen, oftest hos store barn, gi blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon
 • Bivirkninger går over i løpet av få dager, og krever ingen spesiell behandling. Eventuelt kan ubehag og feber reduseres med paracetamol.

Alvorlige bivirkninger

 • Alle vaksineinjeksjoner kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner, men det er sjelden
 • Generell rødme, elveblest, hevelse i hud og munnslimhinne, heshet, anstrengt pipende respirasjon, hoste og svelgbesvær som kommer raskt etter vaksinering er tegn på alvorlig allergisk reaksjon
 • Deretter blir pasienten slapp og kan utvikle lavt blodtrykk, lav puls, uregelmessig hjerterytme og bevissthetstap

Behandling

Ved mistanke om anafylaktisk reaksjon:

 • Gi adrenalin s.c som kan gjentas etter 10 minutter
 • Frie luftveier ved bevisstløshet
 • Tilkall hjelp, men ikke la pasienten være alene
 • Gi O2 på maske ved pustevansker

Spesifikke vaksinasjonsreaksjoner

Det vises til Vaksinasjonsboka fra Folkehelseinstituttet

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.