Press "Enter" to skip to content

Urosepsis U70

Norsk indeks: 36 Urinveier

Generelt

En sjelden gang kan oppadstigende urinveisinfeksjon ende i en sepsistilstand med:

  • nedsatt allmenntilstand
  • sirkulasjonssvikt med klam hud og fallende blodtrykk
  • påvirket bevissthet (omtåket)

Disponerende faktorer

  • Urinveisinfeksjon/pyelonefritt:
  • Høy alder
  • Avløpshinder som prostatisme og nyrestein
  • Svekket allmenntilstand

Tiltak

  • Tilstanden er farlig, og mistanke skal føre til raskt innleggelse

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.