Press "Enter" to skip to content

Forgiftninger A86

Norsk indeks: 31 Rus / Overdose

Avd. for Giftinformasjon: tlf 22 59 13 00 (døgnåpent) gir opplysninger og veiledning om forgiftninger

Viktige spørsmål

 • Spesifikt hva som er tatt?
 • Mengde (en hel sigarett, antall tbl, mengde av flytende væsker)?
 • Tidspunkt?
 • Er pasienten våken og i hvilken allmenntilstand?
 • Hoster? Brekker seg?
 • Kombinert med alkohol? (spesielt hos voksne som har tatt tabl)

Råd og tiltak

Dersom ikke pasienten er i stand til å gjøre rede for seg, må man snakke med pårørende. BE DEM SJEKKE:

 • Tomme medisinglass
 • Pasientens tilstand/bevissthetsnivå: våken, lett vekkbar, vekkbar men døsen, bevisstløs?
 • Kramper
 • Uro
 • Illeluktende ånde
 • Avskjedsbrev

Tiltak dersom pasienten gir liten eller ingen kontakt

 • Vurder i henhold Norsk indeks eller sett over til lege
 • Be pårørende sikre frie luftveier
 • Det ringes etter ambulanse for sykehusinnleggelse

Tiltak dersom pasienten gir god kontakt

Rådføring med lege, som avgjør konsultasjon, besøk eller ambulanse. Gi drikke – vann eller melk – raskt, men IKKE fremkall brekninger ved inntak av etsende stoffer (syrer, lut) eller petroleumsprodukter (bensin, white spirit etc).

Det kan fremkalles brekninger hvis det har gått mindre enn 1 time siden inntak av følgende stoffer og pasienten er våken: Tabletter, visse typer giftige planter (kfr med Giftinformasjonen), sigaretter.

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.