Press "Enter" to skip to content

Inntak av etsende stoffer (syrer, lut) A86

Norsk indeks: 24 Kjemikalier / gasser / CBRNE

Tiltak

  • Den lokale etsende effekt blir verre om man fremkaller brekninger
  • Skyll munn og tørk bort synlig stoff
  • Gi vann eller melk å drikke snarest (reduserer konsentrasjonen av det etsende agens i magen)
  • Skal ses på av lege snarest

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.