Press "Enter" to skip to content

Inntak av petroleumsdestillater (bensin, white spirit etc.) A86

Norsk indeks: 24 Kjemikalier / gasser / CBRNE

Tiltak

  • Obs: Fare for aspirasjon til lunger og kjemisk pneumoni
  • Unngå brekninger
  • Gi fløte eller matolje for å nedsette overflatespenningen i produktet
  • Sørg for legekontakt snarest

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.