Press "Enter" to skip to content

Tretthet/slapphet

Årsak

 • Moderat og sporadisk tretthet/slapphet er en naturlig del av livet for de fleste. Det er sjelden at tretthet/slapphet er eneste symptom på udiagnostisert kreft.
 • Alvorlig og konstant slapphet/tretthet som påvirker funksjonsevnen i det daglige livet bør undersøkes av lege.
 • Tretthet og slapphet skyldes sjelden alvorlig sykdom. Blant personer som søker fastleger for tretthet og slapphet oppdages fysisk sykdom hos 20-25% av disse. En stor andel av disse sykdommene går over av seg selv eller kan behandles.

Psykologiske årsaker til tretthet/slapphet

 • Det er vanlig at stress og psykiske belastninger gir tretthet og/eller slapphet. Søvnvansker og depresjon er ofte tilstede samtidig med økt tretthet. Mangel på motivasjon og opplevde uoverkommelige utfordringer i livet kan medføre at en føler seg trett og slapp.
 • Egen vurdering: Er symptomene en naturlig reaksjon på livssituasjonen eller livsførselen, og er det noe som kan gjøres med denne situasjonen?

Viktige spørsmål og avklaringer

 • Beskrive plagene, og hvordan dette viser seg i hverdagen?
 • Hvor lenge har plagene vart?
 • Hatt infeksjon nylig?
 • Har kjente sykdommer fra før?
 • Er det noe spesielt som har endret seg i livssituasjonen?
 • Hvordan er søvnen?
 • Matlysten? (ned i vekt?)
 • Smerter?

Tiltak

 • Ut i fra hva pasienten beskriver som plager og problem bør han/hun få time hos fastlege etter grad av plagene

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.