Press "Enter" to skip to content

Diabetes mellitus T90

Norsk indeks: 12 Diabetes

Generelt

 • Diabetes skyldes for liten produksjon av insulin i bukspyttkjertelen og/eller manglende effekt av kroppens egenproduserte insulin
 • Insulin er et hormon som kreves for transport av glukose (sukker) fra blodet og inn i cellene
 • Behandling av diabetes kan være diett, tabletter eller insulininjeksjoner
 • Ubehandlet eller dårlig regulert diabetes kan gi en rekke komplikasjoner
  • Høyt blodsukker: tretthet, slapphet, tørste, hyppig vannlatning
  • Lavt blodsukker: tretthet, omtåkethet, kramper, bevissthetstap (bare dersom pasienten bruker tabletter eller insulin i behandlingen)
  • Senkomplikasjoner: redusert syn/blindhet, nyresykdommer, nervesykdommer, hjerte/kar sykdommer, for tidlig død

Diabetes type 1

 • Skyldes i hovedsak at kroppen (dvs bukspyttkjertelen) ikke lenger produserer nok insulin. Det fører til ubalanse i omsetningen av karbohydrater, proteiner og lipider.
 • Diabetes type 1 forekommer i alle aldre og kan utvikle seg over tid
 • De vanligste symptomer på nyoppstått diabetes er nedsatt allmenntilstand, slapphet, hyppig og rikelig vannlating, tørste og vekttap

Diabetes type 2 (Aldersdiabetes)

 • Diabetes type 2 opptrer gjerne etter 40-års alderen, men kan også opptre tidligere
 • For høy vekt og lite mosjon disponerer for utvikling av diabetes type 2
 • Som regel produserer type 2 diabetikeren insulin, men effekten av insulinet er av forskjellige grunner redusert (såkalt insulinresistens)
 • I tidlig sykdomsfase er det få eller ingen typiske symptomer – pasienter kan klage over økt tretthet, være uopplagte, initiativløse og kanskje deprimerte
 • Når blodsukkeret blir høyt nok, utvikles typiske symptomer som tørste og vekttap

Tiltak

 • Ved mistanke om diabetes skal lege kontaktes
 • Behandlingen består alltid i kostholdsendring og økt mosjon
 • Dersom en ikke kommer til målet (dvs oppnår tilfredsstillende sukkernivå i blodet) med kostholdsendring og mosjon, er det nødvendig med medikamenter

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.