Press "Enter" to skip to content

Skjema: Insulinføling/hypoglykemi og Diabeteskoma/hyperglykemi T87

INSULINFØLING
(for lavt blodsukker)

KOMA DIABETICUM
(for høyt blodsukker)

Årsak

For mye insulin

For lite mat

Alkoholinntak

Fysiske anstrengelser

For lite insulin

Feber

Infeksjoner

Inntreffer

Plutselig (minutter)

Langsomt (timer)

Matlyst

Sulten

Ikke sulten

Tørste

Ikke tørst

Meget tørst

Oppkast

Sjelden

Ofte

Forstoppelse

Nei

Ja, ofte

Magesmerter

Nei

Ja, ofte

Hodepine

Ja, ofte

Sjelden

Skjelving

Ja

Nei

Nervøsitet

Ofte

Nei

Huden

Kaldsvette

Tørr

Slimhinner

Normale

Tørre

Åndedrett

Normalt

Dyp/intens

Puls

Normal

Svak

Sukker i urinen

Som regel ikke

Ja

Syre i urinen

Nei

Ja

Behandling

Sukker (Insulin er livsfarlig)

Insulin (Noe sukker ikke livsfarlig)

Comments are closed.