Press "Enter" to skip to content

Addisons sykdom T99

Norsk indeks: 07 Uavklart problem

Generelt

En sjelden sykdom som skyldes binyrebarksvikt. Innebærer lav syntese særlig av kortisol, men ofte også av aldosteron.

Årsak

· Vanligste årsaker er brått opphør av langvarig steroidbehandling og autoimmunitet

Symptomer

  • Allmennsymtomer som slapphet, hodepine, kvalme, diare, psykiske forstyrrelser og i noen tilfeller koma
  • Ved kronisk binyrebarksvikt kommer symptomene over tid
  • Akutt binyrebarksvikt (Addisons krise) kan utvikles i løpet av timer (forekommer meget sjeldent) – er livstruende

Råd

  • Ved akutt binyrebarksvikt må pasienten til sykehus så raskt som mulig

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.