Press "Enter" to skip to content

Funksjonelle magesmerter D01

Generelt

Det vites lite sikkert om årsaksmekanismene. Ved tilbakevendende magesmerter hos barn finner man svært sjelden en organisk årsak. Plagene kan henge sammen med vanskelige situasjoner hos barnet som for eksempel mistrivsel, mobbing, stress, mv.

Symptomer

  • Tilbakevendende magesmerter over en lengre periode, enten daglig eller med lengre opphold
  • Slike smerter er svært vanlige hos barn fra 3-4 års alder

Tiltak

  • Sjekk aktuelle spørsmål under magesmerter hos barn
  • Er dette tilbakevendende plager med god allmenntilstand, kan pasienten undersøkes og følges opp av fastlegen
  • Tenk alltid på muligheten av urinveisinfeksjon

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.