Press "Enter" to skip to content

Akutte magesmerter hos voksne D06

Norsk indeks: 26 Magesmerter / ryggsmerter

Viktige spørsmål

 • Hvordan startet smertene?
 • Hvor sitter smertene? Smertevandring?
 • Varighet av smerter?
 • Utviklingen av smertene?
 • Hvordan er smertene (karakter)?
 • Takvise eller konstante?
 • Stråler smertene (til rygg, mot lyske)?
 • Ro eller bevegelsestrang?
 • Hatt slike smerter tidligere?
 • Kaldsvett/klam? OBS ved mage/ryggsmerter hos eldre må det tenkes på brist i hovedpulsåre
 • Hva gjør pasienten akkurat nå?
 • Noe som lindrer smertene?
 • Brekninger/kvalme?
 • Vannlatning?
 • Feber?
 • Hvordan er avføringen?
 • Har det vært luftavgang?
 • Mulighet for graviditet (hos kvinner)?
 • Utflod?

Råd

Nyoppståtte moderate smerter:

 • Kan sees an i 1-2 timer
 • Avhengig av smertestyrke bør pasienten ses på av lege tidligere

Kroniske magesmerter

 • Utredes og følges opp av fastlege

Pasienter skal vurderes av legeraskt ved

 • Sterke smerter og kaldsvette
 • Medtatthet
 • Smerter uten luftavgang de siste timene
 • Smerter og graviditet eller mistanke om graviditet
 • Smerter og blodig avføring
 • Smerter med stråling til skuldre/rygg
 • Konstante smerter lokalisert til ene side av magen

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.