Press "Enter" to skip to content

Soppforgiftning D99

Norsk indeks: 26 Magesmerter / ryggsmerter

Generelt

Mat vi spiser kan noen ganger innholde giftstoffer (toksiner) som kan gi symptomer, oftest fra magen. Det gjelder matbåren sykdom pga toksiner fra bakterier (lenke), soppforgiftning og blåskjellforgiftning (lenke) som kan inneholde toksin. Mistanke vekkes når flere blir syke kort tid etter felles måltid.

Soppforgiftning

I Norge skyldes de mest alvorlige soppforgiftninger oftest inntak av hvit fluesopp, grønn fluesopp eller flatkokkehatt som alle kan gi leverskade og spiss eller butt giftslørsopp som begge kan gi nyreskade. Uforvellet sandmorkel kan gi alvorlig forgiftning. Det finnes mange andre sopper som kan gi mindre alvorlige forgiftninger.

Symptomer

 • Magesmerter
 • Kvalme, oppkast og diare
 • Tungpusthet og blodtrykksfall
 • Leversvikt etter noen dager
 • Nyresvikt fra 4 til 15 dager etter inntak
 • Latensperiode
  • Symptomer med magesmerter, kvalme, oppkast og diare kan komme etter få timer, mens leversvikt og nyresvikt kan komme etter dager

Tiltak

 • Ved mistanke om soppforgiftning må pasienten oppsøke lege og innleggelse vil ofte være nødvendig
 • Hvis det bare er timer siden inntaket, gis kullmikstur, eventuelt gjøres ventrikkeltømning
 • Viktig å være oppmerksom på lever- og nyresvikt som kan komme noen dager etter inntak

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.