Press "Enter" to skip to content

Buktraume A80

Norsk indeks: 34 Skade – mulig alvorlig / omfattende

Årsak

Kan skyldes stumpt traume (trafikkulykke, fall, slag, spark) mot magen eller penetrerende traume (kniv eller annet som går gjennom bukveggen). Lever og milt er mest utsatt ved stumpt traume, men også bukspyttkjertel, nyre og blodårer til tarmen kan skades.

Symptomer og tegn på bukskade

  • Magesmerter – kan oppstå noen timer etter skaden
  • Smerten kan av og til kjennes annet sted: Venstre skulder ved irritasjon av diafragma på vestre side (miltruptur); høyre skulder ved irritasjon av diafragma på høyre side (leverruptur).
  • Sirkulasjonssvikt (blek, svett, redusert bevissthet)
  • Ved miltruptur kan det dannes et hematom under kapselen som så kan briste og gi alvorlige symptomer først etter flere dager

Tiltak

  • Lav terskel for umiddelbar vurdering ved lege eller innleggelse ved plager de første timene etter traume mot magen.

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.