Press "Enter" to skip to content

Diare og Oppkast

Viktige spørsmål

  • Hvor lenge har diareen vart?
  • Hvor mange ganger i løpet av døgnet?
  • Blodig diare?
  • Er det oppkast i tillegg, fra når og hvor ofte?
  • Allmenntilstand?
  • Hvor mye får pasienten i seg av drikke?
  • Hva drikker pasienten?
  • Later vannet som normalt? (hos småbarn: er bleien tørr, evt hvor ofte er den skiftet idag pga urin?)
  • Sterke magesmerter?
  • Feber?

Artikler i dette kapittelet

Gastroenteritt
Blåskjellforgiftning D99
Dehydrering (uttørring) hos barn T11
Matforgiftning D10

Andre lenker

Diabetespasienter med diare og oppkast skal til lege
Galleveislidelse
Magesmerter hos barn
Nyrebekkenbetennelse

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.