Press "Enter" to skip to content

Diare og Oppkast

Viktige spørsmål

  • Hvor lenge har diareen vart?
  • Hvor mange ganger i løpet av døgnet?
  • Blodig diare?
  • Er det oppkast i tillegg, fra når og hvor ofte?
  • Allmenntilstand?
  • Hvor mye får pasienten i seg av drikke?
  • Hva drikker pasienten?
  • Later vannet som normalt? (hos småbarn: er bleien tørr, evt hvor ofte er den skiftet idag pga urin?)
  • Sterke magesmerter?
  • Feber?

Artikler i dette kapittelet

Gastroenteritt
Blåskjellforgiftning D99
Dehydrering (uttørring) hos barn T11
Matforgiftning D10

Andre lenker

Diabetespasienter med diare og oppkast skal til lege
Galleveislidelse
Magesmerter hos barn
Nyrebekkenbetennelse

Comments are closed.