Press "Enter" to skip to content

Dehydrering (uttørring) hos barn T11

Norsk indeks: 32 Sykt barn

Generelt

Barn blir lettere uttørret enn voksne. Ved moderat til høy feber øker behovet for væskeinntak.

Symptomer på dehydrering

 • Uttalt slapphet
 • Lite, konsentrert urinmengde = mørk urin
 • Tørr bleie hos småbarn mer enn 12 timer

Råd og tiltak

Dersom allmenntilstanden er god

 • Gi det barnet ønsker å ha av væske (saft, brus, etc)
 • Dersom barnet ikke vil ha drikke, prøv med saftis (inneholder væske og er mer spennende, eller saft/brus med isbiter)
 • Væskebehov pr. døgn for barn: ca 1dl/kg legemsvekt
 • Gi lite væske ad gangen, gjerne teskjevis, men da veldig ofte
 • Ønsker barnet mat, er dette bra

Barnet skal til lege dersom

 • Det er tegn på dehydrering (virker uttørret, ekstrem slapp, lite eller konsentrert urinmengde = mørk urin eller tørr bleie hos småbarn mer enn 12 timer)
 • Langvarige symptomer
 • Kraftige magesmerter/acetonlukt fra munn
 • Diabetespasienter

Gradering av dehydrering hos små barn

Mild Moderat Alvorlig
Vekttap i % <5 5-10 >10
Allmenntilstand kjekk, tørst slapp, tørst slapp,
apatisk
Respirasjon normal dyp dyp og rask
Perifer
sirkulasjon
normal perifer kulde perifer
kulde, cyanose
Urinmengde normal redusert,
mørk
anuri
Slimhinner fuktige tørre meget tørre
Tårevæske ja nei nei
Turgor normal noe nedsatt stående
hudfolder

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.