Press "Enter" to skip to content

Hepatitt (leverbetennelse) D72

Årsak

Det finnes ulike typer virus-hepatitter:

Hepatitt A: smitter hovedsakelig via matvarer eller drikkevann som er kontaminert med Hepatitt A virus (HAV). 2–6 ukers inkubasjontid.

Hepatitt B: Skyldes Hepatitt B virus (HBV) og smitter via blod og seksuell kontakt. 45–180 dagers inkubasjonstid.

Hepatitt C: Skyldes hepatitt C-virus (HCV) og smitter vanligvis via blod. Seksuell smitte er mulig, men sjelden. 4–12 ukers inkubasjonstid.

Hepatitt D: Sjeldnere. Smitter via blod og seksuell kontakt. Viruset overføres sammen med Hepatitt B-viruset. 3 -12 ukers inkubasjonstid

Hepatitt E: Sjeldnere. Smitter via forurenset vann eller kontaminerte matvarer. Inkubasjonstid 2–9 uker.

Symptomer

Stor variasjon i forløp av viral hepatitt, også med samme type hepatitt. Vanlige symptomer:

  • Uvelhet
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Kvalme/oppkast
  • Diare
  • Hodepine
  • Moderat feber
  • Palpasjonsøm over leveren
  • Senere: ikterus med mørk urin og lys avføring
  • Ved alvorlige tilstander med levernekrose ses ascites og ødemer

Tiltak

  • Pasienter med mistanke om hepatitt skal vurderes og følges opp av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.