Press "Enter" to skip to content

Hepatitt B D72

Årsak

 • Hepatitt B virus

Smitte

 • Overføres gjennom svangerskap/fødsel, blodoverføringer, sprøytedeling, seksuell omgang (slimhinner), stikkuhell og blodsøl

Inkubasjonstid

 • 45–180 dager, vanligvis 60–90 dager

Symptomer

 • 30 % uten symptomer, 30 % influensaliknende symptomer, 30 % klare hepatittsymptomer med ikterus

Prognose

 • 90 % får full restitusjon i løpet av fire måneder
 • 3–5 % av voksne smittede blir kroniske bærere av hepatitt B virus

Behandling

 • Skal følges opp hos lege

Forebyggende tiltak/vaksine

 • Unngå ubeskyttet sex med ukjente
 • Unngå gjenbruk av urene sprøyter
 • Vaksine med tre injeksjoner i løpet av 6 måneder gir god beskyttelse i 90-95% av tilfellene

Råd og tiltak

Etter stikkskade/sprut fra mistenkt virusbærer

 • Vask sår eller stikksted godt med såpe og vann og desinfiser med spritløsning.
 • Ved sprut mot øyne: skyll godt
 • Kontakt lege for å få spesifikt immunglobulin (HBIG) og hepatitt B-vaksine

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.