Press "Enter" to skip to content

Hepatitt C D72

Årsak

 • Hepatitt C virus

Smitte

 • Vanligvis gjennom blod: bruk av forurensede sprøyter, blodoverføring, stikkskader, overføring fra mor til foster. Seksuell overføring forekommer.

Inkubasjonstid

 • 4–12 uker

Symptomer

 • Den akutte infeksjonen er vanligvis asymptomatisk.
 • Bare 10–20 % utvikler ikterus.

Prognose

 • Knapt 20 % av smittede utvikler leverskader etter 20 år. Prognosen forverres ved stort alkoholforbruk.

Behandling

 • Følges opp av lege

Forebyggendetiltak/vaksine

 • Unngå bruk av forurensede sprøyter
 • Kondombruk ved seksuell omgang med stoffmisbrukere
 • Ingen vaksine

Råd og tiltak

Etter stikkskade/sprut fra mistenkt virusbærer

 • Vask sår eller stikksted godt med såpe og vann og desinfiser med spritløsning.
 • Ved sprut mot øyne: skyll godt
 • Ingen vaksine

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.