Press "Enter" to skip to content

Blodig oppkast

Norsk indeks: 09 Blødning – ikke traumatisk

Generelt

Blødninger fra øvre del av mage-tarmkanalen kan ha ulike årsaker og forekomme i større eller mindre mengder.
Kraftig oppkast med friskt blod er alvorlig og skal straks behandles av lege/sykehus.
Har blødningen ligget i magesekken en tid (noen minutter), blir oppkastet mørkt og kaffegrutliknende og følges av svart avføring (melena). Ofte kan pasienten ha blødd en stund før det viser seg ved oppkast.

Sparsomme striper av friskt blod i oppkastet er ikke uvanlig ved kraftige brekninger og kan skyldes rifter i spiserøret; det er ikke farlig

Blodig oppkast kan også ses ved neseblødning.

Viktige spørsmål

 • Har pasienten kastet opp mye blod eller er det kun striper i oppkastet?
 • Har pasienten kastet opp friskt/eller svart blod?
 • Når startet dette?
 • Redusert allmenntilstand? (våken, svak, medtatt, slapp)
 • Har pasienten hatt svart avføring?
 • Er pasienten blek og klam?
 • Har pasienten kjent sykdom fra før? (Magsår, øsophagusvaricer, cancer)
 • Har pasienten hatt sure oppstøt og halsbrann?
 • Bruker pasienten medisiner (Marevan, Steroider, NSAID, Albyl-E eller liknende)?
 • Har pasienten hatt noe liknende før?
 • Rus/alkohol?

Råd og tiltak

 • Ved all blodig oppkast (friskt eller svart) skal pasienten til lege snarest
 • Friske striper med blod i oppkastet vurderes sammen med lege ut fra innhentede opplysninger om bakgrunn for tilstanden samt allmenntilstand

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.