Press "Enter" to skip to content

Øsofagusvaricer

Norsk indeks: 09 Blødning – ikke traumatisk

Generelt

Øsofagusvaricer er oftest en følgetilstand av levercirrhose. Pasienten har ofte ikke fått stilt diagnosen før det oppstår blødninger. Blødninger fra øsofagusvaricer er en svært alvorlig komplikasjon med høy dødelighet. Blødningen er ofte så stor at den gir hematemese og melena.

Råd og tiltak

  • Pasienten skal alltid innlegges i sykehus da det er stor fare for blødningssjokk (blek, klam hud og hurtig, svak puls), høy dødelighet
  • Tilstanden skal vurderes av lege straks og pasienten skal til sykehus i ambulanse

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.