Press "Enter" to skip to content

Blødning inne i øyet F75

Norsk indeks: 39 Øye

Generelt

Blødning inne i øyet kan skje

  • i forkammeret (hyphema) noe som oftest skyldes traume eller kirurgi
  • i glasslegemet noe som skjer spontant ofte hos diabetikere eller etter traume mot øyet

Symptomer

  • Utvikling av sløret syn med varierende grad av synsnedsettelse
  • Oftest uten smerter

Tiltak

  • Ved mistanke om blødning inne i øyet skal pasienten til lege raskt

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.