Press "Enter" to skip to content

Metanolforgiftning A86

Norsk indeks: 39 Øye

Generelt

Skyldes inntak av metanol (tresprit) som kan være tilsatt ulovlig omsatt alkohol/hjemmebrent.

Symptomer

  • Tåkesyn eller mørke flekker for øynene, starter mange timer etter inntak
  • Kan gi varig blindhet
  • Hodepine
  • Kvalme
  • Hyperventilering (matabolsk acidose)
  • Beruselse

Tiltak

  • Pasienten skal legges inn i sykehus raskt

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.