Press "Enter" to skip to content

Akutt nedsatt syn

Norsk indeks: 39 Øye

Viktige spørsmål

  • Kom synstapet akutt?
  • Skjedde dette i forbindelse med skade?
  • Hvor lenge har det vart?
  • Andre symptomer i tillegg?
  • Kjente sykdommer eller plager fra før?
  • Rus (Obs metanolforgiftning)?

Tiltak

  • Alle tilstander med akutt nedsatt syn skal til lege straks, eventuelt direkte til øyeavdeling

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.