Press "Enter" to skip to content

Fremmedlegeme i øye F76

Norsk indeks: 39 Øye

Vanlige årsaker

  • Jernspon etter sliping
  • Rusk, sand, trespon, deler av insekt etc
  • Sprut av vaskemidler og andre kjemikaler

Råd

  • Fastsittende fremmedlegeme på et øye skal alltid vurderes og behandles av lege
  • Rusk og sand kan ofte tørkes bort med snippen av et vått tøystykke, eventuelt skylles bort med lunkent vann
  • Hvis rusket sitter under øyelokket, kan dette vrenges for å få fjernet fremmedlegemet

Råd og tiltak

Ved sprut av kjemikalier/vaskemidler:

  • Syre /base eller andre etsende stoffer kan raskt gjøre alvorlig skade på øyet
  • Øyet skal skylles umiddelbart med lunkent vann, og skyllingen skal fortsette også under transport til øyeavdeling

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.