Press "Enter" to skip to content

Konjunktivitt, infeksiøs

Årsak

Infeksjon med bakterier eller virus. Oftest kontaktsmitte.

Symptomer

 • Svie, kløe og sekresjon fra øynene
 • Blank eller gul sekresjon (oftere viralt ved vandig sekresjon)
 • Røde øyne (konjunktival injeksjon)
 • Gjenklistrede øyne etter søvn
 • Ett eller begge øyne (oftere viralt når begge øyne rammes)
 • Det kan ofte være vanskelig å skille allergisk konjunktivitt og infeksiøs konjunktivitt:
  • Allergi: ofte mer kløe enn svie. Ofte har pasienten kjent allergi
  • Infeksjon: ofte mer svie enn kløe, ofte sammen med forkjølelse

Smitte

 • Virusøyekatarr smitter fra sykdomsdebut og i 4-14 dager framover
 • Bakterieøyekatarr smitter fra sykdomsdebut og så lenge symptomene er tilstede, eventuelt inntil katarren er behandlet med antibiotika i ett døgn

Generelt tiltak

 • Rengjøring og vask av øynene med rent vann flere ganger daglig
 • God håndhygiene
 • Unngå felles bruk av håndklær

Behandling

 • Virusøyekatarr finnes det ikke annen behandling for
 • Ved bakteriell konjunktivitt med moderate plager er det vanligvis ikke nødvendig med behandling – kan eventuelt få ”vente og se resept” på antibiotikaøyedråper
 • Ved mistanke om bakteriell infeksjon med betydelig hevelse og rubor av øyelokk sammen med riklig pussekresjon fra øye, gis antibiotikadråper (kloramfenikol eller fusidinsyre)

Skal barna være hjemme fra barnehagen?

Folkehelseinstituttet (2010) skriver slik om dette: ”Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevern-hensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.

Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på konjunktivitt skal undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes.”

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.