Press "Enter" to skip to content

Ekstrauterint svangerskap W80

Norsk indeks: 26 Magesmerter / ryggsmerter

Generelt

Befruktet egg sitter fast utenfor livmoren, oftest i en eggleder (95 %), men også på ovariet eller i bukhulen.

Symptomer

  • Ensidige smerter nedad i magen, start vanligvis mellom 4. og -9. svangerskapsuke
  • Ikke alle kjenner til at de er blitt gravide
  • Av og til noe vaginalblødning
  • Blødning til bukhulen kan gi blødningssjokk: klam, svak puls, nedsatt bevissthet, eventuelt bevisstløshet

Tiltak

  • Ved mistanke (ensidige magesmerter i tidlig svangerskap) skal pasienten vurderes av lege snarest

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.