Press "Enter" to skip to content

Spontan abort W82

Generelt

Svangerskap som avsluttes spontant før 22. uke av svangerskapet; skjer nesten alltid før 16. uke. 10-20 % av alle klinisk erkjente svangerskap ender som spontan abort. Årsaken er vanligvis ukjent, men hos 50-60 % av spontanborterte fostre er det alvorlige feil, oftest kromosomavvik.

Symptomer

  • Vaginal blødning
  • Smerter/murring over symfysen, ofte takvist preg

Tiltak

  • Undersøkelse hos lege som vurderer videre oppfølging/behandling
  • Ved sikker komplett abort er det ikke nødvendig med viderehenvisning til ultralyd/gynekolog/sykehus
  • Viderehenvisning for ultralyd og eventuell evakuering gjøres ved vedvarende blødning, ved spesielt sterke blødninger, ved tegn på infeksjon eller mistanke om svangerskap utenfor livmoren

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.