Press "Enter" to skip to content

Preeklampsi

Norsk indeks: 19 Gynekologi / svangerskap

Generelt

Preeklampsi defineres som høyt blodtrykk (140/90 eller over) ledsaget av proteiner i urinen etter uke 20 i svangerskapet.

Symptomer

  • Preeklampsi kan forekomme uten subjektive symptomer
  • Ødemer (som følge av proteintapet)
  • Hodepine (ofte tegn på alvorlig utvikling)
  • Øyesymptomer
  • Kvalme
  • Magesmerter (ofte i epigastriet)

Tiltak

  • Ved mistanke om preeklampsi, skal pasienten vurderes av lege eller jordmor
  • Tidlig diagnose er viktig for å hindre utvikling til alvorlige tilstander som eklampsi og HELLP-syndromet

Truende eklampsi

Hvis det i tillegg til høyt BT og proteinuri oppstår symptomer som hodepine, synsforstyrrelser og/eller magesmerter, regnes det som truende eklampsi og pasienten skal da innlegges snarest.

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.