Press "Enter" to skip to content

Truende eklampsi/Eklampsi

Norsk indeks: 19 Gynekologi / svangerskap

Truende eklampsi

  • I tillegg til høyt BT og proteinuri (preeklampsi) oppstår symptomer som hodepine, synsforstyrrelser, magesmerter, uro, irritabilitet og søvnighet
  • Ved en slik utvikling skal pasienten innlegges snarest.

Eklampsi

  • Eklampsi er krampeanfall som oppstår under svangerskapet, fødsel eller innen ti dager etter fødselen og som ikke skyldes epilepsi
  • Tilstanden kan opptre tidlig i svangerskapet, men oftest oppstår det i siste del av graviditeten
  • Ofte har den gravide hatt høyt BT og protein i urinen
  • Eklampsi er en livstruende tilstand for mor og barn, og barnet skal forløses så snart som mulig

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.