Press "Enter" to skip to content

Svangerskapskvalme

Viktige spørsmål

  • Hvor mange uker gravid?
  • Manglende vektøkning?
  • Vekttap?
  • Brekninger/oppkast?
  • Allmenntilstand?

Artikler i dette kapittelet

Svangerskapskvalme

Comments are closed.