Press "Enter" to skip to content

Menstruasjonssmerter

Generelt

Menstruasjonssmerter (dysmenore) er svært vanlig: 10-15 % er så plaget at de er arbeidsuføre en eller flere dager hver måned.

Symptomer

  • Krampeliknende smerter i nedre del av magen, ofte med utstråling til rygg og innsiden av lårene
  • Starter like før eller ved start av menstruasjonen
  • Noen har i tillegg kvalme, brekninger, diare, besvimelsestendens

Tiltak

  • Kvinner med uttalte menstruasjonssmerter bør ta kontakt med fastlegen for vurdering
  • De fleste har god effekt av Ibux (400–800 mg initialt) eller annet NSAID – bør tas ved første tegn på symptomer for best virkning
  • P-piller har ofte god virkning og er særlig aktuelt ved samtidig prevensjonsbehov

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.