Press "Enter" to skip to content

Akutte underlivssmerter

Norsk indeks: 26 Magesmerter / ryggsmerter

Generelt

Akutte underlivssmerter hos kvinner kan komme fra kjønnsorganer, tarmsystem eller nedre urinveier. Sikker diagnostikk er ofte vanskelig.

Tilstander

  • Akutt bekkeninfeksjon/salpingitt – hos seksuelt aktive kvinner, snikende start, purulent utflod, feber
  • Appendisitt – gradvis utvikling, feber, sykdomsfølelse
  • Ektopisk svangerskap – ensidige smerter, uteblitt menstruasjon, sparsomme vaginalblødninger
  • Endometriose – sykliske bekkensmerter
  • Irritabel tarm syndrom – ofte residiverende plager med knipsmerter og vekslende avføringsmønster, ikke feber
  • Rupturert ovarialcyste – plutselige smerter, ikke feber

Tiltak

  • Pasienter med uavklarte akutte underlivssmerter bør vurderes av lege, vanligvis fastlegen
  • Pasienter med uavklarte akutte underlivssmerter og hvor det er mistanke om ektopisk svangerskap eller infeksjon bør vurderes raskt av lege (fastlege eller legevakt)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.