Press "Enter" to skip to content

Blødningsforstyrrelse

Generelt

Det finnes mange ulike blødningsforstyrrelser med en rekke årsaker.

Menoragi X06

  • Langvarige og/eller rikelige menstruasjonsblødninger

Metroragi X09

  • Uregelmessige menstruasjonsblødninger

Postmenopausale blødninger X12

  • Vaginale blødninger som kommer minst ett år etter menopause.

Oligomenore X05

  • Sjeldne menstruasjoner med intervall mer enn 35 dager – svært vanlig tilstand

Amenore X05

  • Uteblivelse av menstruasjon

Tiltak

  • Vanligvis er dette tilstander som bør vurderes og følges opp av fastlege
  • Ved svært store blødninger kan det være aktuelt at kvinnen vurderes raskt hos lege (legevakt eller fastlege)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.