Press "Enter" to skip to content

Brystsmerter

Viktige spørsmål

  • Hvordan er smerten (klemmende, stikkende, avhengig av respirasjon)?
  • Smertevarighet (hvor lenge, akutt forverret)?
  • Har pasienten tatt nitroglycerin? Hvor mange, effekt?
  • Respirasjonsbesvær, eller sting i brystet?
  • Uregelmessig puls?
  • Kjent hjertelidelse fra før?
  • Feber?

Artikler i dette kapittelet

Brystsmerter K01
Angina pectoris (hjertekrampe) K74
Brist av hovedpulsåren (rumpert aortaaneurisme) K99
Hjerteinfarkt K75

Andre lenker

Bronkitt
Halsbrann
Lungeemboli
Muskelsmerter
Pneumoni
Pneumothorax (spontant eller etter skade)
Pneumothorax
Ribbensbrudd

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.