Press "Enter" to skip to content

Brystsmerter K01

Norsk indeks: 11 Brystsmerter / hjertesykdom

Generelt

Av og til kan pasienten både ha muskulære smerter og annen sykdom som for eksempel hjertesykdom. Brystsmerter som kontaktårsak i allmennpraksis er hos ca 50 % psykogene smerter/muskel-skjelettsykdom og hos ca 15 % hjerte-kar-sykdom.

Viktige spørsmål

  • Hvordan er smerten (klemmende, stikkende, avhengig av respirasjon)?
  • Smertevarighet (hvor lenge, akutt forverret)?
  • Har pasienten tatt nitroglycerin? Hvor mange, effekt?
  • Respirasjonsbesvær, eller sting i brystet?
  • Uregelmessig puls?
  • Kjent hjertelidelse fra før?
  • Feber?

Råd

  • Vurderes i henhold til Norsk indeks
  • Pasienter med brystsmerter hvor kriteriene for direkte kontakt med 113 ikke er oppfylt, bør vanligvis vurderes og følges opp ved legevakt eller hos fastlegen
  • Generelt lav terskel for kontakt med lege ved brystsmerter

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.