Press "Enter" to skip to content

Angina pectoris (hjertekrampe) K74

Norsk indeks: 11 Brystsmerter / hjertesykdom

Årsak

Angina pektoris er en betegnelse for brystsmerter der årsaken er for lite surstoff til hjertets egen muskulatur, enten pga trange blodårer til hjertet (ateromatose, trombose, emboli eller spasme), redusert forsyning av blod til hjertet (hypotensjon), lavt surstoffinnholdet i blodet (anemi) eller ved økt surstoffbehov i hjertet (anstrengelser, feber, høyt stoffskifte, hypertrofi av hjertemuskulaturen).

Stabil angina pectoris

  • Press/trykk/sammensnøring/smerter bak brystbenet. Kan være utstrålende.
  • Utløses av fysisk anstrengelse eller psykiske påkjenninger
  • Går over i løpet av noen minutter i hvile og raskere med nitroglycerin

Ustabil angina pectoris – kan ikke klinisk skilles fra hjerteinfarkt

Anginaanfall som opptrer ved stadig mindre anstrengelser, eventuelt i hvile.

Råd

  • Pasienter med brystsmerter hvor kriteriene for direkte kontakt med 113 ikke er oppfylt, bør vanligvis vurderes og følges opp ved legevakt eller hos fastlegen
  • Generelt lav terskel for kontakt med lege ved brystsmerter

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.