Press "Enter" to skip to content

Hjerteinfarkt K75

Norsk indeks: 11 Brystsmerter / hjertesykdom

Årsak

Oppstår når en koronararterie tilstoppes. Dette skyldes som regel en trombedannelse i en forkalket og forsnevret blodåre. Den plutselige koronarokklusjonen fører til at den tilhørende hjertemuskelen ikke får tilført oksygen og dør hvis åren ikke åpnes igjen med intravenøs trombolytisk behandling eller perkutan koronar intervensjon (PKI) innen kort tid.

Symptomer

 • Sammensnørende, klemmende retrosternale brystsmerter (fraværende hos ca 35 % av kvinner og 25 % av menn med hjerteinfarkt)
 • Ofte utstråling til venstre arm eller begge armer, hals eller underkjeve
 • Kvalme, svimmelhet og angst
 • Tungpust
 • Huden kan være blek og kaldsvett
 • Smertene lindres ikke ved inntak av nitroglyserin
 • Større andel av atypiske symptomer hos kvinner: Tung pust, smerte i nakke/kjeve/skulder, kvalme, slapphet.
 • OBS: infarkt i nedreveggen av hjertet kan gi smerter i øvre del av abdomen og kan presenteres som magesmerter
 • Ikke sjelden med infarkter uten smerter, særlig hos eldre. Disse kan ha andre symptomer som tungpust, kvalme, hjertebank, syncope opg/eller slapphet.

Viktige spørsmål

 • Hvordan er smerten?
 • Smertevarighet (hvor lenge, akutt forverret)?
 • Hvordan startet smertene (akutt, ved anstrengelse, skade, forverrelse av tidligere smerter)?
 • Hud kaldsvett og blek?
 • Kvalm, uvel?
 • Smertene stråler ut i arm eller hals?
 • Tungt å puste?
 • Respirasjonsbesvær eller sting i brystet?
 • Tatt nitroglyserin? Hvor mange? Effekt?
 • Kjent hjertelidelse fra før?
 • Uregelmessig puls?
 • Feber?

Råd

 • Ved mistanke om hjerteinfarkt skal pasienten innlegges så raskt som mulig – vanligvis uten forsinkende omvei om fastlege eller legevakt:
 • Pasienten skal ikke anstrenge seg
 • Skap ro omkring pasienten
 • Nitroglyserin
 • Acetylsalisylsyre (Dispril) 300 mg, løses opp i vann og drikkes
 • Legg inn veneflon
 • Gi god smertelindring (morfin), eventuelt kvalmestillende og oksygen
 • Ved lang reisevei til sykehus startes trombolytisk behandling, lokale rutiner følges

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.