Press "Enter" to skip to content

Hjertebank K04

Norsk indeks: 07 Uavklart problem

Generelt

Hjertebank (palpitasjoner, urolig hjerte) er subjektivt ubehag med opplevelse av egne hjerteslag. Hjertebank er nesten alltid helt ufarlig, men noen ganger kan det skyldes en behandlingstrengende rytmeforstyrrelse.

Viktige spørsmål

  • Hvor lenge har hjertebanken vart?
  • Andre symptomer i tillegg (brystsmerter, pustebesvær, svimmelhet, nærsynkope)?
  • Kjente sykdommer?
  • Bruker medisiner, i så fall hvilke?
  • Hatt dette før? Hva gjorde du da?
  • Drukket mye kaffe eller inntak av alkohol?

Råd

  • Pasienter med hjertebank med tilleggssymptomer som brystsmerter og tungpust bør tilses av lege, eventuelt følge Norsk indeks
  • Nyoppstått hjertebank som ikke gir seg i løpet av få minutter bør tilses av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.