Press "Enter" to skip to content

Hjertesvikt K77

Norsk indeks: 11 Brystsmerter / hjertesykdom
Norsk indeks: 30 Pustevansker

Generelt

Pumpeevnen er svekket slik at hjertet ikke klarer å yte like mye som et normalt hjerte. Hjertet pumper ikke nok blod til å dekke kroppens behov.

Symptomer

  • Nedsatt fysisk yteevne og slapphet
  • Varierende grad av tungpust; anstrengelsesutløst, nattlig, i hvile
  • Ødemer

Årsaker

  • Hjerteinfarkt
  • Høyt blodtrykk
  • Hjerteklaffesykdom
  • Sykdom i hjertemuskulaturen (kardiomyopatier)

Råd

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.