Press "Enter" to skip to content

Hjerteklaffesykdom K83

Norsk indeks: 30 Pustevansker

Generelt

Når hjerteklaffene fungerer dårlig, øker arbeidsbelastningen på hjertet og etter hvert utvikles vanligvis hjertesvikt. Klaffefeil kan enten være stenose (mitralstenose/aortastenose), som fører til at blodet stuves opp foran den trange klaffeåpningen, eller insuffisiens (mitralinsuffisiens/aortainsuffisiens), der blodet strømmer tilbake gjennom klaffen.

Årsaker

  • For stenoser: ofte aldersbetingede påleiringer, evt tidligere revmatisk feber
  • For insuffisiens: ofte tidligere hjerteinfarkt og tegn på hjertesvikt

Symptomer

  • Varierende grad av hjertesvikt med tungpust og ødemer
  • For aortastenose: av og til funksjonsutløst synkope og brystsmerter

Råd

  • Ved forverring av tungpust, svimmelhet og brystsmerter skal pasienten tilses av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.