Press "Enter" to skip to content

Synkope /Bevissthetstap

Viktige spørsmål

 • Er pasienten våken og orientert nå (dersom forsatt bevisstløs: vurder etter Norsk indeks eller kontakt lege snarest)
 • Hva skjedde forut for besvimelsen (reiste seg brått opp, svette, uvel, svimmel, brystsmerter/hjertebank)?
 • Hvor lenge var vedkommende «borte»?
 • Hvordan er allmenntilstanden nå (smerter, uvel, kvalm, trøtt)?
 • Kramper under synkopen?
 • Har vedkommende noen lidelser fra før (hjerteproblemer, allergi, epilepsi)?
 • Besvimelsestendens tidligere?
 • Medisinbruk?

Ved mistanke om anafylaktisk reaksjon

 • Når oppstod symptomene?
 • Klør det?
 • Hovne lepper?
 • Generell uvelhet/ kvalme?
 • Tungpusten?
 • Hjertebank?
 • Svimmelhet?
 • Omtåket, «rar»?

Artikler i dette kapittelet

Synkope/Bevissthetstap A06
Affektkramper N07
Anafylaktisk reaksjon A12
Aortastenose K81
Blødningssjokk (hypovolemisk sjokk) A07
Bradyarytmier, AV blokk K84A
Medikamentelt utløst synkope K88
Ortostatisk hypotensjon (Blodtrykksfall) K88
Synkope pga hjertesykdom K88
Tachyarytmier K79
Ventrikkeltachycardi og ventrikkelflimmer K84

Andre lenker

Epilepsi, status epileptikus
Hjernerystelse
Hjerneslag, apopleksia cerebri
Hyperventilasjon
Kramper
Rus, overdose
Subaraknoidalblødning

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.