Press "Enter" to skip to content

Synkope/Bevissthetstap A06

Norsk indeks: 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet

Generelt

Synkope er et kortvarig bevissthetstap med varighet fra sekunder til få minutter. Vanligst er såkalt ”vasovagal synkope” som er en økt vagusaktivitet med langsom puls, perifer vasodilatasjon og blodtrykksfall med liten blodgjennomstrømning til hjernen. Vanligste årsaker er det å stå lenge, frykt og psykisk sjokk.

Viktige spørsmål

 • Er pasienten våken og orientert nå (dersom forsatt bevisstløs: vurder etter Norsk indeks eller kontakt lege snarest)
 • Hva skjedde forut for besvimelsen (reiste seg brått opp, svette, uvel, svimmel, brystsmerter/hjertebank)?
 • Hvor lenge var vedkommende «borte»?
 • Hvordan er allmenntilstanden nå (smerter, uvel, kvalm, trøtt)?
 • Kramper under synkopen?
 • Har vedkommende noen lidelser fra før (hjerteproblemer, allergi, epilepsi)?
 • Besvimelsestendens tidligere?
 • Medisinbruk?

Råd og tiltak

 • Dersom pasienten er våken og orientert og uten andre symptomer og besvimelsen ikke har vart mer enn noen sekunder, kan man se det an.

Pasienten skal vurderes av lege ved

 • Besvimelse som varer mer enn noen sekunder
 • Besvimelse der pas. føler seg vedvarende uvel og slapp etter besvimelsen
 • Besvimelse som kom plutselig i forbindelse med fysisk anstrengelse
 • Besvimelse etter slag eller fall
 • Besvimelse og kjent hjerteproblematikk eller diabetes, samt Addisons sykdom
 • Besvimelse etter inntak av medikamenter og/eller mat
 • Besvimelse etter hodebevegelse
 • Gjentatte besvimelser

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.