Press "Enter" to skip to content

Blødningssjokk (hypovolemisk sjokk) A07

Norsk indeks: 09 Blødning – ikke traumatisk
Norsk indeks: 33 Skade – brudd / sår / småskader

Generelt

Hypovolemisk sjokk er en tilstand som oppstår ved for lite blodvolum i sirkulasjonssystemet, ofte angitt til systolisk blodtrykk under 90 mmHg.

Årsak

 • Ytre blødning
 • Indre blødning (brudd, ekstrauterin graviditet, sprukket aortaaneurisme)
 • Brannskader (væsketap ut i vevet)
 • Stor gastroenteritt med diaré eller brekninger
 • Ileus med væsketap til tarmen
 • Peritonitt med væsketap til bukhulen

Symptomer

 • Hud kald, klam og blek
 • Puls bløt og rask
 • Lavt blodtrykk (systolisk blodtrykk under 90 mm Hg)
 • Hurtig puls
 • Tungpust
 • Uro, angst
 • Redusert bevissthet, koma

Tiltak

 • Følg Norsk indeks
 • Dette er alvorlige symptomer, og det må handles raskt. Må umiddelbart til lege/sykehus.
 • Manuell kompresjon ved sårskader med stor blødning
 • Gi surstoff

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.