Press "Enter" to skip to content

Ortostatisk hypotensjon (Blodtrykksfall) K88

Årsak

 • Hyppigst blant eldre
 • En rekke disponerende tilstander som blodtap, anemi, sengeleie, diverse andre sykdommer som gir svekkelse, medikamenter
 • Dehyrering
 • Nevrologisk sykdom
 • Ofte ukjent årsak

Symptomer

Idet pasienten reiser seg kan følgende opptre:

 • Svimmelhet
 • Prikking for øynene/svartner
 • Nærsynkope
 • Synkope

Tiltak

 • Vurder allmenntilstand
 • Konferer med lege
 • Pasienten må huske å reise seg langsomt og ha støtte
 • Vanligvis ufarlig

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.