Press "Enter" to skip to content

Medikamentelt utløst synkope K88

Årsak

  • En rekke medikamenter disponerer for blodtrykksfall så vel i vanlige doser som ved overdosering, særlig hos eldre og ved kombinasjon av medikamenter
  • Vanligste medikamenter er nitrater (nitroglycerin), blodtrykksmedisiner og nervemedisiner

Symptomer

  • Oftest blodtrykksfall og besvimelse i forbindelse med at vedkommende reiser seg brått opp

Tiltak

  • Vurder allmenntilstand
  • Konferer med lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.