Press "Enter" to skip to content

Synkope pga hjertesykdom K88

Norsk indeks: 11 Brystsmerter / hjertesykdom

Generelt

  • Kan komme brått og uventet (arytmi) med brå bevisstløshet eller død, av og til i forbindelse med fysisk anstrengelse
  • Overhyppighet hos pasienter med aortastenose og eldre, flest menn
  • Synkope i liggende stilling skyldes nesten alltid en hjerterytmeforstyrrelse
  • Synkope pga hjertesykdom utgjør mellom 10 og 40 % av alle synkoper
  • Synkope i liggende stilling er nesten alltid av kardial årsak

Årsak

  • De farligste hjerterytmeforstyrrelsene opptrer i sammenheng med hjerteinfarkt og kan gi brå synkope, bevisstløshet og eventuelt død (ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer, AV-blokk)
  • Andre årsaker til synkope kan være aortastenose og lungeemboli

Tiltak

  • Følg Norsk indeks
  • Pasient med synkope med mistenkt kardial årsak skal tilses av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.